LYST TIL Å STARTE EGEN KROKKET KLUBB??
Nyheter
In English
Turneringer
Bilder
Styre
Dokumenter
Lover
Organisasjoner
Regler
Forum
Linker
Historie
Pressemelding
Nyhetsbrev
Kontakt

Medlem av:

World Croquet Federation

Sponsor:
ServeTheWorld

Regler

 Regler Norsk Croquet

Regler Norsk Enhåndscroquet

Regler Association Croquet

Regler Golf Croquet

Kjøp offisielle regelbøker for golf og association

NCF har bestilt inn offisielle engelske regelbøker for golf og association. Disse kan kjøpes for kr 50 + eventuelt frakt. Ta kontakt med ncf@croquet.no

Croquet en oversikt over sportsgrenen

SPORT. Croquet er en av de få sportsgrener som fullt og helt er en amatørgren, og lider derfor ikke av det enorme gapet som skiller mellom amatører og profesjonelle. Croquet antas å ha utviklet seg i Irland før det kom til England i 1850 og deretter spredde seg til mange andre land i verden. Det er mange varianter som blir spilt verden rundt, inkludert kort croquet, to kulers croquet, extreme croquet and Croquet, Norsk Standard. The World Croquet Federation (WGF eller Verdens Croquet Føderasjon) holder regelmessig VM I to disipliner, Association Croquet og Golf Croquet.

HVEM KAN SPILLE? Alle! Dette er en sport som passer for alle aldre og begge kjønn og en av få sportsgrener hvor menn og kvinner kan delta på like vilkår. Den har et virkelig godt handikapp system som, mer enn noen annen sport, tillater spillere å kjempe mot hverandre på en lik basis. For eksempel kan en svakere spiller kjempe mot en internasjonal spiller og ha sjanse til å vinne.

NORSK CROQUET

NORSK CROQUET er regler som er sam let fra de største klubbene i norge, slik at man har et felles regelsett når man møtes. I internasjonale turneringer benyttes Association eller golf. Reglene er likevel ganske like i de nordiske landene.

ASSOCIATION CROQUET

ASSOCIATION CROQUET er en utfordrende og spennende sport som krever taktisk kjennskap, dømmekraft og ferdighet heller enn styrke og hurtige reflekser. Spillet spilles som singel eller dobbel, men uansett spiller alltid blå og svart kule mot rød og gul kule. I singel bruker hver spiller begge kuler, i dobbel en hver. For å avlive myten om at croquet er et kynisk spill hvor man slår motstanderens kule inn i buskaset, så skal enhver kule som går ut av banen med en gang legges inn på ‘yard’ linjen.

HENSIKTEN MED SPILLET er å la begge kulene på ens side passere gjennom alle bøylene i riktig rekkefølge (man starter med bøyle 1) og så treffe pinnen før motstanderen. Den første bøylen har en blå topp og den siste bøylen man skal passere, ‘røverbøylen’, har en rød topp. Etter den sjette bøylen, spiller man de seks bøylene påny i motsatt retning; derfor benevnes de ‘en tilbake, to tilbake’, osv., inntil ‘straffebøylen’ og til sist røverbøylen. Se diagrammet over banen. Fargede klyper blir plassert på bøylene for å minne spillerne og publikum hvilken bøyle en kule skal gjennom. De skal plasseres på toppen i første runde, på siden for returrunden.

Å STARTE ET SPILL kulene spilles inn på banen en ad gangen, alternativt av hver side, enten fra A eller B baulk (se diagrammet). Etter det, kan en spiller velge hvilken kule som skal spilles i hver tur. Ved en turs begynnelse har spilleren bare et slag, men - avhengig av hva man gjør – kan man få ekstra slag. Hvis man går igjennom bøylen som står for tur får man et slag til. Hvis kula treffer en annen kule kalles det å rokkere og man får anledning til å krokkere. Det er dette som er det unike ved spillet og hvor moroa virkelig begynner.

CROQUETSLAGET spilles med en gang etter en rokkering. Man tar opp sin egen kule og plasserer den i berøring med kula man har rokkert. Man har så rett til ytterligere to slag. Først slår man sin egen kule i en ønsket retning, men passer samtidig på at også den andre kula rører seg. Dersom ingen av kulene går ut av banen, kan man slå et annet slag, eller følgeslag. Croquetslaget er det mest spennende slaget i spillet og kan spilles på uttallige måter for å ha kontroll med begge kulene. Ved å endre vinkelen man slår på og graden av styrke i slaget, samt kølleføring, kan en dyktig spiller sende begge kulene til spesielle posisjoner på banen som vil muliggjøre en fortsettelse av gjennombruddet.

Å BYGGE ET GJENNOMBRUDD er mulig fordi man får disse ekstraslagene. I starten av en tur kan man rokkere alle de tre andre kulene og krokkere dem kun én gang, men straks man går igjennom den neste bøyla som står for tur, kan man rokkere alle tre kuler igjen. Således er det mulig å ta flere bøyler i en tur. Ofte tar dyktige spillere alle tolv bøylene i en tur; de kan t.o.m. klare å sende partnerkula gjennom noen av bøylene. Dette kalles ‘peeling’ og er en viktig del av den avanserte formen av spillet.

GOLF CROQUET

GOLF CROQUET er en enklere versjon å forstå, men krever allikevel taktiske kjennskap, dømmekraft og ferdigheter. Kampene spilles som singel eller dobbel, men i alle fall spilles alltid blå og svart kule ,mot rød og gul kule. I singel bruker hver spiller begge kulene, i dobbel en hver.

HENSIKTEN MED SPILLET er å la en av kulene på ens side passere gjennom den neste bøyla som står for tur. (Starter med bøyle 1). Hvis man gjør dette først scorer man et bøylepoeng. Kamper spilles gjerne som best av 13 poeng, så den første til 7 poeng erklæres som vinner.

Å SPILLE EN KAMP kulene spilles ut på banen en av gangen, alternativt fra hver side, fra det fjerde hjørnet (det med det gule flagget) (se diagrammet). Spillerekkefølgen, blå, rød, svart og gul må følges strengt gjennom spillet. Vanligvis er det kun tre slag som kommer til anvendelse, legge seg i stilling, gå igjennom en bøyle eller slå motstanderen vekk. Hvis man treffer en annen kule får man ikke noe ekstra slag og alle kuler spilles fra der de ligger, unntatt dersom en går ut av banen. Denne skal plasseres på banegrensen. Så snart et bøylepoeng har blitt scoret, fortsetter spillet om neste bøyle som står for tur, idet man beholder samme spillerekkefølge.

EN KOMPLISERING

Fordi en bane i full størrelse kan gi plass nok, kan man fra tid til annen se to kamper bli spilt på samme bane. Begge er uavhengig av herandre. I slike tilfelle kan man se hvit og rosa spille mot brun og grønn. Spillere fra begge partier er vanligvis tolerante mot hverandre og unngår å komme i veien for hverandre.

CROQUET. Et spill for ung og gammel, hankjønn og hunkjønn, i all slags vær!

BANEN

En bane i full størrelse er 32.004 meter ganger 25.603 meter (35 ganger 28 yards). Størrelsen kan variere, spesielt for hagecroquet, men det er en god idé å beholde et 5:4 forhold. 


|Nyheter |NM |Turneringer |Bilder |Styre |Dokumenter |Organisasjoner |Regler |Forum |Linker |Historie |Pressemeldinger |